Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 3 din 14 februarie 2013

Privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotarârea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare,

 

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 14 februarie 2013, hotaraste:

 

ART. 1

 

Se aproba Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Directia de învatamânt va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,
Ion-Toni Teau
 

ANEXA 1

 

PROGRAMUL

de pregatire profesionala continua aferent anului 2013

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

1. Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotarârea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare.

2. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se adreseaza tuturor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali.

3. Pregatirea profesionala continua este un drept si, în acelasi timp, o obligatie a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali în ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata, pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind conduita etica si profesionala în domeniul consultantei fiscale, aprobat prin Hotarârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se va desfasura sub doua forme:

- curs în sistem e-learning;

- seminar în salile de curs (aspecte practice).

5. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 prevede pentru consultantii fiscali activi un numar de 30 de ore de pregatire profesionala, iar pentru consultantii fiscali inactivi un numar de 15 ore de pregatire profesionala.

6. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 nu este obligatoriu în anul în care consultantii fiscali au sustinut examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

7. În situatia în care consultantii fiscali au efectuat ore de pregatire profesionala în anul în care au sustinut examenul pentru atribuirea acestei calitati, aceste ore se vor include în numarul de ore de pregatire profesionala aferente anului urmator.

8. Fiecare participare a consultantilor fiscali la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalata cu 5 ore de pregatire profesionala, care vor fi incluse în limita orelor de pregatire prevazute pentru anul 2013.

9. Participarea la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificata pe baza unui document care sa ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

10. Pentru consultantii fiscali care au si calitatea de lectori în cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013, orele de curs efectuate se vor recunoaste ca ore de pregatire profesionala care vor fi incluse în limita orelor de pregatire prevazute pentru anul 2013.

11. Consultantii fiscali care publica articole în revista Camerei Consultantilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoasterea a 5 ore de pregatire profesionala, în limita orelor de pregatire profesionala prevazute pentru anul 2013.

12. Consultantii fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finantelor Publice, de asociatiile profesionale sau societatile de profil din tara, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultantilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numarului de ore efectuate, în limita orelor de pregatire profesionala prevazute pentru anul 2013.

 

CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua în sistem e-learning, aferent anului 2013

 

1. Pentru anul 2013, Programul de pregatire profesionala continua în sistem e-learning se desfasoara numai sub forma de cursuri potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregatire profesionala continua în sistem e-learning în anul 2013 vor fi anuntate în timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de catre consultantul fiscal va fi inclusa numai o singura data în numarul de ore de pregatire profesionala aferent anului 2013, indiferent de câte ori se acceseaza cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregatire profesionala în sistem e-learning este evidentiata în aplicatia Camerei Consultantilor Fiscali privind evidenta orelor de pregatire profesionala.

5. Cursurile de pregatire profesionala în sistem e-learning pot fi accesate numai de catre consultantii fiscali care nu înregistreaza obligatii restante fata de Camera Consultantilor Fiscali.

 

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua în sistem de seminar în salile de curs, aferent anului 2013

 

1. Programul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali aferent anului 2013 în sistem de seminar în salile de curs este structurat pe module de pregatire, asa cum rezulta din anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul program.

2. Organizarea si desfasurarea actiunilor în cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se realizeaza în 7 centre zonale, respectiv: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.

3. Fiecare actiune organizata cuprinde mai multe module, totalizând 15 ore de pregatire profesionala. Calendarul actiunilor de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali pentru anul 2013 - seminar în sali de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul program.

4. Înscrierea consultantilor fiscali la una dintre actiunile cuprinse în Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 se face direct pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere Directiei de învatamânt a Camerei Consultantilor Fiscali, prin posta, fax sau e-mail, cu cel putin 15 zile înaintea organizarii actiunii. Orice situatie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie sa fie efectuata cu cel putin 5 zile înainte de data începerii cursurilor.

5. Structura actiunilor prevazute în Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 va putea fi modificata în cursul derularii acestuia în functie de necesitatile nou-aparute. Orice schimbare în Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 va fi anuntata în timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.

6. Actiunile de pregatire profesionala la care numarul de înscrisi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numarul consultantilor fiscali înscrisi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfasurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultantilor Fiscali pot opta sa participe la actiunile cuprinse în Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2013 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregatire profesionala va fi consemnata într-un catalog de prezenta, care va contine atât semnatura participantului, cât si pe aceea a lectorului.

9. Directia de învatamânt va tine evidenta orelor de pregatire profesionala pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregatire si pe judetele de resedinta ale consultantilor fiscali.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf