Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 297 din 21 mai 2013

Pentru aprobarea platii contributiei anuale a Romaniei la cheltuielile administrative ale Comisiei internationale de stabilire a faptelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 90 alin. (7) din Protocolul aditional I la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate internationale, ratificat de România prin Decretul nr. 224/1990, precum si al Legii nr. 27/1995 pentru recunoasterea de catre România a competentei Comisiei internationale de stabilire a faptelor, potrivit prevederilor articolului 90 al Protocolului aditional I la Conventiile de la Geneva din 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate internationale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba plata contributiei anuale a României la cheltuielile administrative ale Comisiei internationale de stabilire a faptelor, pe baza notificarilor transmise de depozitarul Protocolului aditional I la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate cu caracter international.

 

ART. 2

 

Se aproba plata echivalentului în lei al sumei de 2.790,46 franci elvetieni, reprezentând contributia restanta a României la cheltuielile administrative ale Comisiei internationale de stabilire a faptelor pentru anii 2005 - 2012.

 

ART. 3

 

(1) Contravaloarea în lei a contributiei prevazute la art. 1 si 2 se asigura din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevazute la art. 1 si 2 se calculeaza pe baza raportului de schimb leu/franc elvetian în vigoare la data efectuarii platii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf