Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 296 din 21 mai 2013

Pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucuresti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Canadei in domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Amendamentul*), semnat la Bucuresti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 934/2007.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

 

 

AMENDAMENT

la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice

 

Guvernul României si Guvernul Canadei, denumite în continuare partile,

recunoscând modificarile aduse legislatiei române referitoare la cetatenie,

dorind sa actualizeze Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992 (Acordul), astfel încât acesta sa reflecte noua definitie a cetateanului român si definitia rezidentului permanent în România,

au convenit dupa cum urmeaza:

 

1. Paragraful 4 al articolului IV din Acord va fi înlocuit astfel:

"Termenul "cetatean român" are întelesul conferit de legislatia româna în vigoare aplicabila."

2. Paragraful 5 al articolului IV din Acord va fi înlocuit astfel:

"Termenul "rezident permanent în România" are întelesul conferit de legislatia româna în vigoare aplicabila."

3. Amendamentul va intra în vigoare la data ultimei notificari prin care partile se informeaza reciproc cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Drept care subsemnatii, autorizati de respectivele guverne, am semnat prezentul amendament.

Semnat la Bucuresti la data de 22 februarie 2012, în doua exemplare, în limbile româna, engleza si franceza, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,
Kelemen Hunor,
ministrul culturii si patrimoniului national
 
Pentru Guvernul Canadei,
Philippe Beaulne,
ambasadorul Canadei în România
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf