Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 295 din 21 mai 2013

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarii de interventii "Consolidare versant, refacere podet pe DN 11A km 59 + 440", judetul Bacau

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din România", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti lucrarii de interventii "Consolidare versant, refacere podet pe DN 11A km 59 + 440", judetul Bacau, prevazuti în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, din cadrul Proiectului de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, prevazut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Finantarea lucrarii de interventii mentionate la art. 1 se realizeaza din împrumutul contractat de la Banca Europeana de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ART. 3

 

Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., raspunde de modul de utilizare a sumei prevazute în anexa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul delegat pentru
proiecte de infrastructura
de interes national si investitii straine,
Dan-Coman Sova
 
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 

 

ANEXA 1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenti lucrarii de interventii "Consolidare versant, refacere podet pe DN 11A km 59 + 440", judetul Bacau

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine

Beneficiar: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi

Amplasament: judetul Bacau

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA: 2.173*) mii lei

(1 euro = 4,3447 lei/1 februarie 2012)

Din care C+M (inclusiv TVA) 1.783 mii lei

Capacitati:

Sapatura pamânt - 841 mc

Umplutura pamânt - 45.000 mc

Fundatie balast - 40 mc

Dale beton - 200 mp

Sant pereat - 2.550 ml

Separator hidrocarburi 5000 l - 4 buc.

Deznisipator - 4 buc.

Casiuri din geocelule - 288 mp

Durata de realizare a investitiei: 6 luni

------------

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea lucrarii de interventii se realizeaza din împrumutul contractat de la Banca Europeana de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf