Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 290 din 21 mai 2013

Privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" in bugetul pe anul 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Justitiei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 18 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba diminuarea cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice în bugetul pe anul 2013 la capitolul 68.01 "Asigurari si asistenta sociala", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".

 

ART. 2

 

Se aproba suplimentarea cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului Justitiei în bugetul pe anul 2013 la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".

 

ART. 3

 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile prevazute la art. 1 si 2 în volumul si în structura bugetelor celor doua ministere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Robert Marius Cazanciuc
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf