Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 288 din 21 mai 2013

Privind finantarea participarii Romaniei la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pana la varsare pentru anul 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 13 alin. (1) lit. m) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba finantarea participarii României la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pâna la varsare pentru anul 2013.

(2) Participarea României la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pâna la varsare se face prin punerea la dispozitie a unui vas de cercetare fluviala adecvat, dotat cu aparatura de prelevare, stocare si procesare a probelor supuse monitorizarii.

 

ART. 2

 

Cheltuielile în suma totala de 670 mii lei inclusiv TVA aferente participarii României la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pâna la varsare pentru anul 2013 se suporta din bugetul Fondului pentru mediu.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului
si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul delegat pentru ape,
paduri si piscicultura,
Lucia Ana Varga
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf