Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 28 din 30 ianuarie 2013

Privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publica de prefect al judetului Covasna in functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) si art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, domnului Munteanu Codrin Dumitru i se aplica mobilitatea din functia publica de prefect al judetului Covasna în functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale.

 

ART. 2

 

Numirea în functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf