Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 28 din 25 februarie 2013

Privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Doamna Theodora Bertzi se numeste în functia de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, pentru un mandat de 5 ani.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE MOGA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf