Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 276 din 21 mai 2013

Privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita în conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 2.500 lei.

(2) Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa între 1.800 lei si 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, se va recupera pe durata normala de functionare ramasa.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 iulie 2013.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf