Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 273 din 15 mai 2013

Privind aprobarea stemei orasului Pecica, judetul Arad

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Se aproba stema orasului Pecica, judetul Arad, prevazuta în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevazute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

 

ANEXA 1*)

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.

 

STEMA*

orasului Pecica, judetul Arad

 

*) Stema oraşului Pecica, judeţul Arad se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 308 din 29 mai 2013, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).

 

ANEXA 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Pecica, judetul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Pecica se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, taiat.

În partea superioara, în câmp de argint, se afla un zid de cetate, peste care broseaza un stindard dacic, de culoare neagra.

În partea inferioara, scutul este reprezentat tripartit în pal; în dextra, în câmp albastru, se afla un brat înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, în câmp albastru, se afla doua cruci încrucisate, una ortodoxa si alta latina, ambele de aur; în vârf, în câmp verde, se afla o pâine de aur si o fascie undata de argint.

Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu 3 turnuri crenelate.

 

Semnificatiile elementelor însumate

Zidul de argint si stindardul dacic amintesc de cetatea dacica Ziridava, localizata ipotetic în zona.

Bratul înarmat cu un sceptru se refera la rascoala condusa de Petre Seghedinat.

Cele doua cruci semnifica credinta locuitorilor, iar pâinea reprezinta raspândirea faimei acestui produs pentru calitatea sa, renumita "Pâine de Pecica".

Fascia undata simbolizeaza râul Mures, care strabate orasul.

Coroana murala cu 3 turnuri crenelate semnifica faptul ca localitatea are rangul de oras.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf