Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 272 din 15 mai 2013

Privind aprobarea stemei comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Se aproba stema comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, prevazuta în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevazute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

 


 

ANEXA 1*)

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.

 

STEMA*

comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj

*) Stema comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 308 din 29 mai 2013, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).

 

 

ANEXA 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Bengesti-Ciocadia se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, taiat de un brâu undat de argint.

În partea superioara se afla o privighetoare de aur, orientata spre dreapta.

În vârful scutului se afla o cruce treflata de aur, flancata de 4 spice de grâu de aur, pozitionate semicircular, doua în dreapta, doua în stânga si încrucisate, jos, în saritoare.

Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificatiile elementelor însumate

Privighetoarea face referire la regina muzicii populare, care s-a nascut si a trait pe aceste meleaguri, Maria Lataretu.

Crucea aminteste de lacasurile de cult din zona, unele fiind declarate monumente istorice, cum ar fi biserica Sf. Ioan Botezatorul din localitate, construita de familia boierului Bengescu, în urma cu 300 de ani.

Spicele de grâu reprezinta ocupatia de baza a locuitorilor, agricultura, iar numarul lor indica satele aflate în componenta comunei.

Brâul undat simbolizeaza râurile care strabat comuna.

Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf