Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 265 din 15 mai 2013

Pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Natiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 si la Bucuresti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilitatii pana la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de intelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei, semnat la New York la 5 august 2009

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Natiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 si la Bucuresti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilitatii pâna la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de întelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.288/2009.

 

ART. 2

 

Activitatea Centrului de Excelenta pentru Protectie si Securitate se va desfasura în anul 2013 cu încadrarea în bugetul si indicatorii de personal aprobati Serviciului de Protectie si Paza.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
Lucian-Silvan Pahontu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Natiunile Unite

 

Având în vedere ca la data de 5 august 2009, Guvernul României, reprezentat de Serviciul de Protectie si Paza (denumit în continuare Guvernul), si Natiunile Unite, reprezentate de Departamentul de Siguranta si Securitate (atât Guvernul, cât si Natiunile Unite, denumite în continuare parti), au încheiat un memorandum de întelegere privind stabilirea unui program comun de instruire a personalului de securitate al Organizatiei Natiunilor Unite care asigura protectia nemijlocita (denumit în continuare MOU),

având în vedere ca partile intentioneaza sa continue cooperarea în baza MOU si, în acest scop, sa prelungeasca valabilitatea MOU,

prin urmare, partile au convenit dupa cum urmeaza:

 

ART. 1

Partile sunt de acord sa aplice, în continuare, în ceea ce priveste cooperarea lor, începând cu 1 ianuarie 2013, prevederile MOU, incluzând articolele de la 1 la 20 si articolele de la 22 la 26 ale MOU si anexele nr. 1 - 3 ale MOU.

ART. 2

2.1. Acest MOU intra în vigoare la data primirii de catre Natiunile Unite a unei notificari scrise din partea Guvernului privind îndeplinirea de catre Guvern a cerintelor legale interne si se aplica începând cu 1 ianuarie 2013.

2.2. Acest MOU expira la data de 31 decembrie 2013 cu conditia sa nu îsi fi încetat valabilitatea mai devreme sau sa nu fi fost prelungit în conformitate cu articolul 22 al MOU.

 

Drept care, subsemnatii, pe deplin autorizati în acest scop, au semnat acest MOU, în doua exemplare originale, în limba engleza.

 

Pentru Guvernul României,

Lucian-Silvan Pahontu,

secretar de stat,

director al Serviciului de Protectie si Paza

Locul: Bucuresti

Data: 1 martie 2013

 

Pentru Organizatia Natiunilor Unite,

Warren Sach,

asistentul secretarului general

Biroul Serviciilor Centrale de Sprijin

Departamentul de Management Natiunile Unite

Locul: New York

Data: 14 decembrie 2012

---------------

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf