Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 25 din 23 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Nae Ionel Florin

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) si ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Domnul Nae Ionel Florin exercita, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, functia publica de subprefect al judetului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf