Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 248 din 15 mai 2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centrul social cu destinatie multifunctionala <> Iasi", din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centrul social cu destinatie multifunctionala "BUCURIA" Iasi", din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se asigura din împrumutul acordat de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completarile ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

 

 

ANEXA 1

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centrul social cu destinatie multifunctionala "BUCURIA" Iasi", din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Directia de Asistenta Comunitara Iasi

Beneficiar: Directia de Asistenta Comunitara Iasi

Amplasament: judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Prof. A. Sesan nr. f.n.

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv T.V.A.) mii lei 1.971*)

(în preturi la data de 31.01.2012;

1 Euro = 4,3433 lei),

din care C+M = mii lei 1.697

 

Esalonarea investitiei:

INV mii lei 1.500

Anul I --- ------- -----

C+M mii lei 1.300

 

INV mii lei 471

Anul II --- ------- ---

C+M mii lei 397

Capacitati:

- aria construita mp 152,45

- aria construita desfasurata mp 609,80

- regim de înaltime P+3

- persoane asistate nr. 26

 

Durata de realizare a investitiei luni 14

 

------------

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigura din împrumutul acordat de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completarile ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

---------------

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf