Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 240 din 8 mai 2013

Pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2012 si la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori*), semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2012 si la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006, cu completarile ulterioare.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

21 decembrie 2012

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucuresti

Tel.: +021 319 97 39

Fax: +021 312 20 11

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnului dr. Rolf Wenzel, guvernator

Fax: +33 (0)1 47 55 03 38

 

Ref.: Acordul-cadru de împrumut F/P 1525 (2005) - Proiectul privind locuintele sociale

 

Stimate domnule Wenzel,

La solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala pentru Locuinte (A.N.L.), va rugam sa fiti de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut (A.C.Î.) sus-mentionat, constând în extinderea datei de finalizare a Proiectului pâna la 31 decembrie 2013.

Aceasta extindere este solicitata pentru a permite entitatilor beneficiare sa finalizeze toate unitatile locative cuprinse în Proiect.

Pe baza celor sus-mentionate, anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Graficul lucrarilor: 2010 - 2013"

Sperând ca solicitarea noastra se va bucura de întelegerea si sprijinul dumneavoastra, asteptam cu nerabdare raspunsul dumneavoastra prompt.

 

Al dumneavoastra,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Cc: Domnului Valeriu Cosuleanu, director de tara, România

Fax: +33 (0)1 47 55 37 52

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Directia Generala pentru Împrumuturi si Dezvoltare Sociala

Paris, 19 februarie 2013

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucuresti

România

 

Subiect: Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1525 (2005) Locuinte sociale*)

 

Stimate domnule Doltu,

Ne referim la scrisoarea datata 21 decembrie 2012 privind amendarea Acordului-cadru de împrumut sus-mentionat.

Pe baza raportului de progres primit în 7 februarie 2013, BDCE nu are nicio obiectie în a confirma faptul ca, pentru a permite finalizarea tuturor unitatilor locative în constructie, graficul lucrarilor se va extinde pâna la sfârsitul anului 2013 si va cuprinde perioada 2005 - 2013.

Am dori sa va asiguram de aprecierea noastra pentru buna colaborare stabilita între institutiile noastre.

 

Cu stima,

Thierry Poirel,

director general

Împrumuturi si Dezvoltare Sociala

 

------------

*) Aceasta scrisoare anuleaza si înlocuieste scrisoarea BDCE datata 7 ianuarie 2013 privind acelasi subiect.

 

---------------

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf