Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 24 din 25 februarie 2013

Pentru completarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa la Hotarârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se completeaza dupa cum urmeaza:

- la punctul I "Componenta Comisiei", categoria "membri supleanti", dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu urmatorul cuprins:

"7. Stefan-Bucur Stoica, deputat, Grupul parlamentar PDL".

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE MOGA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf