Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 236 din 8 mai 2013

Privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocata si ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobata prin Legea nr. 31/2010,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba suma de 2.501 mii lei pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocata si ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleara, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, pentru care Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare are calitatea de autoritate de implementare si beneficiar.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se suporta integral din bugetul aprobat pe anul 2013 Secretariatului General al Guvernului pentru Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila".

 

ART. 2

 

Suma prevazuta la art. 1 alin. (1) include taxa pe valoarea adaugata si alte cheltuieli potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobata prin Legea nr. 31/2010.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 853/2012 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocata si Programului PHARE 2006 Securitate nucleara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21 august 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Presedintele Comisiei Nationale
pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
Constantin Popescu
 
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

 


 

ANEXA 1

 

PROIECTELE NECONTRACTATE

din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocata si ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleara, pentru care Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare are calitatea de autoritate de implementare si beneficiar

 

a) PHARE 2006/018-147.05.01 "Îmbunatatirea capacitatii de autorizare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatii Nucleare (CNCAN) în contextul tehnicilor noi utilizate în aplicatiile medicale" - proiect de asistenta tehnica în valoare de 1.570 mii lei, destinat achizitiilor de servicii pentru elaborarea de norme, reglementari si ghiduri pentru instruirea personalului CNCAN si a utilizatorilor acceleratoarelor liniare, respectiv fizicieni medicali din spitale

b) PHARE 2006/018-411.03.02 "Întarirea capabilitatii tehnice a Autoritatii de Reglementare în Domeniul Nuclear din România (CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotectie" - proiect de asistenta tehnica, contractat în 2013, cu o valoare de 931 mii lei, destinat achizitiilor de servicii pentru elaborarea de proceduri interne specifice privind evaluarea securitatii radiologice în scopul sprijinirii CNCAN în activitatea de radioprotectie, inclusiv în practicile de inspectie, si achizitiilor de servicii pentru instruirea personalului în vederea îmbunatatirii capabilitatii personalului CNCAN care lucreaza în domeniul radioprotectiei

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf