Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 231 din 8 mai 2013

Privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Niculcea Zorinel din functia publica de prefect al judetului Teleorman in functia publica de inspector guvernamental

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) si art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, domnului Niculcea Zorinel i se aplica mobilitatea din functia publica de prefect al judetului Teleorman în functia publica de inspector guvernamental.

 

ART. 2

 

Numirea în functia publica de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf