Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 23 din 22 ianuarie 2013

Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe luna în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/ora.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe luna în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/ora.

 

ART. 2

 

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit încadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata prevazut la art. 1.

 

ART. 3

 

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

La data prevazuta la art. 1 alin. (1), Hotarârea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pana
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf