Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 228 din 30 aprilie 2013

Privind desemnarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile ca agentie specializata de interventie

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se desemneaza Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS) ca agentie specializata de interventie, care are obligatia sa actioneze în cazul apelurilor de urgenta, în situatia unui accident sau incident aviatic civil.

(2) În cadrul CIAS se înfiinteaza un dispecerat de urgenta permanent cu atributii de preluare si tratare a apelurilor de urgenta primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenta - 112, potrivit legislatiei în vigoare.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
 
p. Directorul Serviciului de
Telecomunicatii Speciale,
Ioan Balaure
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf