Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 215 din 30 aprilie 2013

Pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

La articolul 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 788/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 9 august 2005, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Dreptul de libera practica în specialitatea psihopedagogie speciala poate fi dobândit si de catre persoanele care au absolvit o institutie de învatamânt superior de specialitate, având diploma de licenta cu specializarea psihopedagogie speciala."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf