Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 205 din 23 aprilie 2013

Pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Dupa articolul 1 din Hotarârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiintarea pe lânga Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 1^1

Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevazuta la art. 1 se pot asigura, în limita disponibilului, cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (2), corespunzatoare concursurilor sau examenelor de capacitate, promovare a judecatorilor si procurorilor, promovare în functia de judecator la Înalta Curte de Casatie si Justitie, numire în functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, numire în functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct, numire în functie a inspectorilor judiciari, precum si celorlalte concursuri sau examene organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Robert Marius Cazanciuc
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf