Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 202 din 23 aprilie 2013

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "LG - 97" din municipiul Bucuresti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa la Hotarârea Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "LG - 97" din municipiul Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Anexa nu se publica, fiind clasificata potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Directorul Serviciului de
Telecomunicatii Speciale,
Ioan Balaure
 
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf