Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 2 din 28 ianuarie 2013

Privind constatarea incetarii unui mandat de senator

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Voiculescu Dan, ales în Circumscriptia electorala nr. 42 Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 8,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicata, ale art. 7 alin. (1) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 188 alin. (2) si ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Voiculescu Dan, începând cu data de 28 ianuarie 2013, si declara vacant locul de senator în Circumscriptia electorala nr. 42 Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 8.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 28 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf