Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 2 din 20 februarie 2013

Pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

În baza Notei de fundamentare a Directiei reglementare si autorizare, înregistrata la Serviciul secretariat consiliu din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu numarul 47 din 15 februarie 2013 cu privire la proiectul Normei privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

în urma deliberarilor din cadrul sedintei din data de 20 februarie 2013,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru completarea cadrului legal privind activitatea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza regulilor contabile conform carora Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îsi organizeaza evidenta contabila, asa cum sunt prevazute prin dispozitiile Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, 21^1, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adopta urmatoarea hotarâre:

 

ART. 1

 

Se aproba Norma nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre si norma mentionata la art. 1 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Marian Sârbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf