Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 2 din 19 decembrie 2012

Pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 3/2009

În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu modificarile ulterioare,

Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România emite urmatoarea hotarâre:

 

ART. I

 

Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotarârea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 3/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 12 august 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

- La articolul 9 punctul 3 se elimina sintagma "presedintele de onoare".

 

ART. II

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din România,
Mircea Timofte
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf