Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 2 din 15 ianuarie 2013

Privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Având în vedere Procesul-verbal nr. 230 din 15 ianuarie 2013 privind consultarea electronica a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 69 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 22 din Normele privind atribuirea calitatii de membru, înscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, înscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice în si din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotaraste:

 

ART. 1

 

Se aproba Registrul public al auditorilor financiari din România, conform anexei*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 3

 

Prezenta hotarâre se comunica spre informare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

 
Presedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România,
Horia Neamtu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf