Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 196 din 19 martie 2014

pentru aprobarea accizei specifice exprimate īn echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 177 alin. (3) şi al art. 206^60 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

Începând cu data de 1 aprilie 2014, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 59,77 euro/1.000 ţigarete.

 

ART. 2

 

La punctul 113 subpunctul 113.11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:

"(9^1) Prevederile alin. (9) - (11) nu se aplică consumatorilor casnici."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf