Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 19 din 16 ianuarie 2013

Pentru completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Dupa alineatul (1) al articolului 1 din Hotarârea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 10 decembrie 2012, se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

"(2) Limita anuala prevazuta la alin. (1) pentru anul 2013 se aloca pe categorii de unitati administrativ-teritoriale, pentru toate cererile depuse la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale pâna la data de 30 iunie, dupa cum urmeaza:

a) 300,00 milioane lei pentru comune;

b) 100,00 milioane lei pentru orase;

c) 150,00 milioane lei pentru municipii, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti;

d) 250,00 milioane lei pentru judete.

(3) Ulterior datei de 30 iunie, limitele neconsumate pe fiecare categorie de unitati administrativ-teritoriale se pot realoca, total sau partial, prin ordin comun al ministrului finantelor publice, ministrului delegat pentru buget si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, pe categoriile de unitati administrativ-teritoriale, prevazute la alin. (2)."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf