Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 19 din 15 aprilie 2013

Privind modificarea anexei la Hotararea Senatului nr. 17/2013 pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu Barsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, interceptat in baza unui mandat de siguranta nationala

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 si ale art. 77 alin. (2) - (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Punctul 14 al anexei la Hotarârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, va avea urmatorul cuprins:

Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
"14.Pataki CsabaUDMR"

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf