Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 186 din 16 aprilie 2013

Privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 96/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 96/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 februarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

Finantarea în perioada 2010 - 2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocatii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel putin 1.100 de microîntreprinderi "S.R.L. - D" pe an, în perioada 2010 - 2012, si pentru cel putin 550 de microîntreprinderi "S.R.L. - D" pe an, în perioada 2013 - 2020, se asigura din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei."

2. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) În cazul în care legislatia Uniunii Europene în domeniul acordarii ajutoarelor de minimis se modifica, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzator."

 

ART. II

 

În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 96/2011, sintagmele "Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri", "M.E.C.M.A." si "Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii", "Agentia" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Economiei", iar sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale" se înlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici
si mijlocii, mediul de afaceri si turism,
Maria Grapini
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf