Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 180 din 16 aprilie 2013

Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judetului Dambovita si din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al judetului Dambovita si in administrarea Consiliului Judetean Dambovita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 9 alin. (1) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Anexele nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judetului Dâmbovita si din administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012, se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

 

ART. II

 

(1) Se aproba transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Politie Judetean Dâmbovita, în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

(2) Se aproba transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovita, în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

 

ART. III

 

(1) În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, Consiliul Judetean Dâmbovita va asigura si va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. II alin. (1) sediul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dâmbovita.

(2) Pentru imobilul prevazut la art. II alin. (1), Consiliul Judetean Dâmbovita va transmite în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Politie Judetean Dâmbovita, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, 5 locuinte de serviciu situate în municipiul Târgoviste.

(3) Pentru imobilele prevazute la art. II alin. (2), Consiliul Judetean Dâmbovita va transmite în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovita, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, 5 locuinte de serviciu situate în municipiul Târgoviste.

 

ART. IV

 

La finalizarea lucrarilor de amenajare a Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dâmbovita, cladirea si terenul pe care aceasta este amplasata vor intra de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Basarab I Dâmbovita.

 

ART. V

 

Imobilele transmise potrivit art. II vor fi utilizate de catre Consiliul Judetean Dâmbovita si institutiile publice din subordinea acestuia pentru realizarea unor obiective de interes local si judetean.

 

ART. VI

 

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. II se face pe baza de protocol încheiat între partile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. VII

 

În cazul în care nu se respecta destinatia prevazuta la art. V, precum si obligatiile Consiliului Judetean Dâmbovita prevazute la art. III, imobilele transmise potrivit art. II revin de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ART. VIII

 

Ministerul Afacerilor Interne îsi va actualiza în mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la imobilele prevazute la art. II.

 

ART. IX

 

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf