Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 18 din 16 ianuarie 2013

Pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Alineatul (1) al articolului 5 din Hotarârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, cu modificarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Conducerea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se exercita de catre ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, ordonator tertiar de credite, denumit în continuare ministrul."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul delegat pentru
relatia cu Parlamentul,
Mihai Alexandru Voicu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf