Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 177 din 16 aprilie 2013

Privind revocarea si numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 6 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se revoca din componenta Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului domnul Florin Aurel Motiu, reprezentant al Ministerului Justitiei.

(2) Se numeste în Consiliul de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului domnul Valentin Capraru, secretar general adjunct la Ministerul Justitiei.

(3) Se revoca din componenta Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului domnul Sorin Dan Mihalache, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

(4) Se numeste în Consiliul de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului doamna Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct la Secretariatul General al Guvernului.

 

ART. 2

 

Anexa la Hotarârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Presedintele Autoritatii pentru Administrarea
Activelor Statului,
Adrian Constantin Volintiru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf