Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 172 din 10 aprilie 2013

Privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare in domeniul privat al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 39 alin. (1) teza finala din Legea îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala de Îmbunatatiri Funciare în domeniul privat al judetului Constanta si în administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica, având datele de identificare prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 1 se va face pe baza de protocol încheiat între partile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf