Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 171 din 10 aprilie 2013

Privind aprobarea Programului de actiuni pentru anul 2013 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Programul de actiuni pe anul 2013 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Actiunile pentru proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile prevazute în anexa se finanteaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf