Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 170 din 10 aprilie 2013

Pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru primari in unele circumscriptii electorale din data de 26 mai 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 125 alin. (1) si al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale din data de 26 mai 2013, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Presedintele Autoritatii
Electorale Permanente,
Ana Maria Patru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf