Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1697 din 17 decembrie 2008

privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile Ón anul fiscal 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 2

 

În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport care face obiectul anexei, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt aceştia definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2009, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului 2009 cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.

 

ART. 3

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

 

Departamentul pentru afaceri europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf