Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 167 din 10 aprilie 2013

Privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru judetul Tulcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba alocarea sumei de 4.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2013, bugetului propriu al judetului Tulcea, pentru punerea în siguranta a lucrarilor hidrologice cu rol de aparare împotriva inundatiilor si a unor cai de acces spre zone izolate din judetul Tulcea, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf