Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 166 din 10 aprilie 2013

Pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final

Având în vedere prevederile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeana, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007, precum si ale Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Schema de ajutor de stat prevazuta de Hotarârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor, cu completarile ulterioare, se aplica pâna la data de 31 decembrie 2013, cu respectarea conditiilor prevazute în Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf