Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 164 din 10 aprilie 2013

Privind modificarea anexei nr. I/9 la Hotararea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecatoria Saliste", "Amenajare Judecatorie Vatra Dornei", "Extindere sediu Tribunal Suceava", "Reabilitare, amenajare si extindere spatii Tribunalul Vechi Baia Mare", "Reabilitare, amenajare si extindere spatii Judecatoria Viseu de Sus", "Sediu Tribunal si Judecatorie Tulcea", "Sediu Judecatorie Orsova", "Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecatoria Blaj", "Extindere Tribunal Judetean Dolj (Tribunal si Curte de Apel Craiova)"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa nr. I/9 la Hotarârea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecatoria Saliste", "Amenajare Judecatorie Vatra Dornei", "Extindere sediu Tribunal Suceava", "Reabilitare, amenajare si extindere spatii Tribunalul Vechi Baia Mare", "Reabilitare, amenajare si extindere spatii Judecatoria Viseu de Sus", "Sediu Tribunal si Judecatorie Tulcea", "Sediu Judecatorie Orsova", "Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecatoria Blaj", "Extindere Tribunal Judetean Dolj (Tribunal si Curte de Apel Craiova)", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 3 octombrie 2007, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul justitiei, interimar,
Ovidiu Putura,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf