Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 161 din 10 aprilie 2013

Privind aprobarea Listei cuprinzand 12 obiective de investitii prioritare destinate reconstructiei drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarii torentelor din zonele forestiere, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba lista cuprinzând 12 obiective de investitii prioritare destinate reconstructiei drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarii torentelor din zonele forestiere, prevazuta în anexa nr. I.

(2) Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. II/1 - II/12.

 

ART. 2

 

Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se realizeaza din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului destinat reconstructiei drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ART. 3

 

Anexele nr. I si nr. II/1 - II/12 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 4

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga pozitiile 7, 8 si 9 de la judetul Bacau, pozitia 1 de la judetul Buzau, pozitia 3 de la judetul Hunedoara, pozitiile 5 si 8 de la judetul Suceava, pozitiile 1 si 2 de la judetul Prahova, si pozitiile 1, 6 si 7 de la judetul Vrancea din anexa nr. 1, precum si anexele nr. 2/22, nr. 2/23, 2/24, 2/32, 2/66, 2/88, 2/89, 2/97, 2/100, 2/106, 2/111 si nr. 2/112 privind Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reabilitare drum forestier Dofteana Axial", "Reabilitare drum forestier Sararie Axial", "Reabilitare drum forestier Ciunget", "Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial", "Reabilitare drum forestier Sibisel", "Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata", "Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea", "Reabilitare drum forestier Valea Rea", "Reabilitare drum forestier Saritoarea", "Drum auto forestier Transformare CFF Rososa", "Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a" si "Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel" la Hotarârea Guvernului nr. 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Anexe Atasate:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf