Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 158 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si a Hotararii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 22

(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, si compus din 330 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din împrumuturi externe (DIPFIE)".

2. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 27

În structura Ministerului Justitiei functioneaza operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014 pentru domeniile "Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex", "Cooperarea si întarirea capacitatii judiciare" si "Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni nonprivative de libertate", organizat în cadrul Directiei programe europene (DPE), cu încadrarea în numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. DPE asigura coordonarea programarii, implementarii si monitorizarii asistentei financiare nerambursabile preaderare si postaderare acordate de Uniunea Europeana si alte state, având ca beneficiar Ministerul si institutiile din subordinea sau coordonarea acestuia."

3. La anexa nr. 1, numarul maxim de posturi este de 330 (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si DIPFIE).
4. La anexa nr. 1, sintagma "Serviciul programe europene", din cadrul Pilonului IV, se înlocuieste cu sintagma "Directia programe europene".
5. În anexa nr. 3, la punctul I.B "Administratia Nationala a Penitenciarelor", numarul maxim de posturi este de 15.583.

 

ART. II

 

La articolul 12 din Hotarârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) Numarul posturilor prevazute pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si pentru unitatile sale subordonate este de 15.583".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul justitiei, interimar,
Ovidiu Putura,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si
persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf