Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 153 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Cugir" la Hotarârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Alba, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) Pozitiile nr. 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 215 si 314 se abroga.

b) Se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia nr. 25, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 630 m, latimea medie a amprizei lm = 11,2 m, latimea carosabilului l = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. 21 Decembrie 1989 si str. I. Creanga; Suprafata 7.056 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "326948";

- la pozitia nr. 28, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 81 m, latimea medie a amprizei lm = 6,2 m, latimea carosabilului l = 3,5 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. 21 Decembrie 1989 si Str. Grivitei; Suprafata 502 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "11718";

- la pozitia nr. 69, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 4.795 m, latimea medie a amprizei lm = 9,2 m, latimea carosabilului l = 7 m; Trotuar 2 x 1,1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. 21 Decembrie 1989 si DJ 705 F; Suprafata = 44.114 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "1836366";

- la pozitia nr. 71, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 2.600 m, latimea medie a amprizei lm = 15,5 m, latimea carosabilului l = 7 m; Trotuar 2 x 1,8 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de Str. Stadionului si str. Râul Mic; Suprafata = 40.300 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "205716";

- la pozitia nr. 80, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 1.220 m, latimea medie a amprizei lm = 9,7 m, latimea carosabilului l = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pavaj cu bolovani de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. Dragana si limita intravilan la celalalt capat; Suprafata = 11.834 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "103417";

- la pozitia nr. 81, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 171 m, latimea medie a amprizei lm = 7 m, latimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatra de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. 1 Mai si str. Râul Mic; Suprafata = 1.197 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "20691";

- la pozitia nr. 84, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 260 m, latimea medie a amprizei lm = 7 m, latimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj din piatra de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. I. B. Deleanu si str. Surianu; Suprafata = 1.820 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "44567";

- la pozitia nr. 95, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 1.475 m, latimea medie a amprizei lm = 9,5 m, latimea carosabilului l = 5 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatra cubica pe lungimea de 665 m si pavaj din bolovani de râu pâna la capat, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. Râul Mare si str. Dragana; Suprafata = 14.012 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "257012";

- la pozitia nr. 96, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 80 m, latimea medie a amprizei lm = 5,5 m, latimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatra de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. M. Viteazu si înfundata la celalalt capat; Suprafata = 440 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "5975";

- la pozitia nr. 102, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 800 m, latimea carosabilului l = 5 m; Sistem rutier pamânt, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. 1 Mai si limita intravilanului la celalalt capat; Suprafata = 4.000 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "14227";

- la pozitia nr. 108, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 273 m, latimea medie a amprizei lm = 7,5 m, latimea carosabilului l = 5 m; Sistem rutier pamânt, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de Str. Dorului si de str. A. Iancu; Suprafata = 2.047 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "4995";

- la pozitia nr. 109, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 318 m, latimea medie a amprizei lm = 7,5 m, latimea carosabilului l = 3,5 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pamânt si pavaj din piatra de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. I. B. Deleanu si limita intravilanului; Suprafata = 2.385 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "37457";

- la pozitia nr. 117, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 815 m, latimea medie a amprizei lm = 7,3 m, latimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pamânt si pavaj din piatra de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de str. N. Copernic si str. S. Barnutiu; Suprafata = 5.950 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "77687";

- la pozitia nr. 138, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 200 m, latimea medie a amprizei lm = 12,2 m, latimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pamânt, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de Str. Principala si Str. Merilor; Suprafata = 2.440 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "4357";

- la pozitia nr. 146, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Lungimea strazii L = 160 m, latimea medie a amprizei lm = 7,8 m, latimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pamânt si pavaj piatra de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitata de Str. Principala si Str. Eroilor; Suprafata - 1.248 mp", iar coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "15961";

- la pozitia nr. 213, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Situata pe: str. G. Cosbuc - teava din otel cu diametrul de 1 - 3 toli pe lungimea de 40 m, pe str. G. Cosbuc - teava din otel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 120 m si diametrul de 100 mm pe lungimea de 330 m, pe str. G. Cosbuc - teava cu diametrul de 2 toli pe lungimea de 246 m si diametrul de 250 mm pe lungimea de 224 m, str. Closca - teava din otel cu diametrul de 119 mm pe lungimea de 2.000 m, Str. Grivitei - teava din otel cu diametrul de 100 mm pe lungimea de 100 m, situata în cartierul Micro 7, ansamblu de 740 apartamente - teava din otel cu diametrul de 2 - 3 toli pe lungimea de 540 m, situata pe str. I. Creanga - teava din otel cu diametrul de 3 toli pe lungimea de 750 m, pe str. Al. Sahia nr. 18 - teava din otel cu diametrul de 3 toli pe lungimea de 100 m, pe Str. Serelor - teava din otel cu diametrul de 2,5 toli pe lungimea de 120 m si teava din otel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 260 m, pe Str. Salcâmului - Piata 1 Mai - teava din otel cu diametrul de 80 mm pe lungimea de 177m + 2 vane, pe Str. Rozelor - teava din otel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 150 m, pe str. G. Cosbuc, situata pe str. 21 Decembrie 1989 - teava din otel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 2.500 m (150 bransamente) si cu diametrul de 300 mm pe lungimea de 1.250 m, situata pe str. 1 Mai - teava din otel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 680 m (70 bransamente), situata pe str. M. Viteazu - teava din otel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 815 m (120 bransamente), situata pe str. A. Iancu - teava din otel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 1.220 m (80 bransamente)", coloana nr. 4, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzator strazii, va avea urmatorul cuprins: "1945, 1956, 1956, 1956", iar coloana nr. 5, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzator strazii, va avea urmatorul cuprins: "21235, 35089, 49216, 53912";

- la pozitia nr. 471, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "str. 21 Decembrie 1989 nr. 1B - în suprafata de 11 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1E - în suprafata de 50 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1H - în suprafata de 754 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 - în suprafata de 900 mp, Str. Înfratirii nr. 10 - în suprafata de 50 mp, Str. Serelor nr. 1 - în suprafata de 1.725 mp, str. Dragana nr. 2A - în suprafata de 1.570 mp, Str. Rozelor nr. 1A - în suprafata de 1.750 mp, Str. Rozelor nr. 1A - în suprafata de 500 mp, str. Balcescu nr. 12 A - în suprafata de 18 mp, str. Balcescu nr. 12B - în suprafata de 18 mp, str. Balcescu nr. 12C - în suprafata de 18 mp, str. Balcescu nr. 12D - în suprafata de 18 mp, str. Balcescu nr. 12E - în suprafata de 18 mp, str. Balcescu, nr. 12F - în suprafata de 18 mp, str. Balcescu, nr. 12G - în suprafata de 18 mp, str. Al. Sahia nr. 34 - în suprafata de 16 mp, Str. Rozelor, nr. 2A - în suprafata de 68 mp, str. Al. Sahia nr. 12 - în suprafata de 36 mp, str. Grigore Ureche nr. 1 - în suprafata de 20 mp, Str. Plevnei nr. 11 - în suprafata de 100 mp, str. I. B. Deleanu nr. 1A - în suprafata de 444 mp, str. Grigore Ureche nr. 1B - în suprafata de 70 mp, Str. Înfratirii nr. 8 - în suprafata de 61 mp, Str. Strandului nr. 4 - în suprafata de 326 mp, Str. Narciselor nr. 1A - în suprafata de 300 mp, str. Râul Mic nr. 138 - în suprafata de 700 mp, Str. Grivitei nr. 1A - în suprafata de 169 mp, Str. Grivitei nr. 1B - în suprafata de 1.928 mp, Str. Grivitei nr. 1C - în suprafata de 131 mp, Str. Grivitei nr. 1D - în suprafata de 78 mp, str. Al. Sahia nr. 15 - în suprafata de 19 mp, Str. Victoriei nr. 19 - în suprafata de 18 mp, str. 1 Decembrie 1918 - în suprafata de 126 mp, str. Al. Sahia nr. 17 - în suprafata de 40 mp, Vinerea, Str. Mesteacanului - în suprafata de 520 mp, Barajul Canciu - în suprafata de 2.165 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 - în suprafata de 700 mp, str. Al. Sahia nr. 3 - în suprafata de 250 mp, str. Al. Sahia nr. 11 - în suprafata de 38 mp, Str. Plevnei FN - în suprafata de 250 mp", iar coloana nr. 5, în ordinea alineatelor corespunzatoare fiecarei strazi, va avea urmatorul cuprins: "1265, 5750, 6710, 103500, 8200, 96600, 87920, 287000, 82000, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2624, 11152, 5904, 3280, 5600, 24864, 11480, 10004, 18256, 49200, 39200, 9464, 107968, 7336, 4368, 3116, 2952, 20664, 6560, 29120, 444, 80500, 41000, 6232, 14000".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf