Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 152 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc" la Hotarârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia nr. 27 "Caminul Cultural din satul Zalan", coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins "1.851.072,18";

- la pozitia nr. 48 "Strada pietruita "FN 1"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata FN 1", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "377.364,00";

- la pozitia nr. 49 "Strada pietruita "FN 2"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata FN 2", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "129.556,00";

- la pozitia nr. 50 "Strada pietruita "Cimitirului"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Cimitirului", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "396.811,00";

- la pozitia nr. 51 "Strada pietruita "Talomer"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Talomer", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "1.853.700,00";

- la pozitia nr. 52 "Strada pietruita "Teglagyar"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Teglagyar", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "1.616.527,00";

- la pozitia nr. 53 "Strada pietruita "Mica"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Mica", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "596.865,00";

- la pozitia nr. 54 "Strada pietruita "Belso"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Belso", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "535.518,00";

- la pozitia nr. 55 "Strada pietruita "Principala"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Principala", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "403.390,00";

- la pozitia nr. 56 "Strada pietruita "Borviz"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Borviz", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "1.254.516,00";

- la pozitia nr. 57 "Strada pietruita "Scolii"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Scolii", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "637.076,00";

- la pozitia nr. 58 "Strada pietruita "Henter"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata Henter", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "594.825,00";

- la pozitia nr. 59 "Strada pietruita nr. 1 "Morii"", coloana 3 "Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: "Strada asfaltata nr. 1 Morii", iar coloana 6 "Valoarea de inventar (lei)" va avea urmatorul cuprins: "420.979,14".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf