Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1514 din 25 octombrie 2006

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile Ón anul fiscal 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul fiscal 2007 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 2

 

Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi cu cele ale prezentei hotărâri.

 

ART. 3

 

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 25 august 2006, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf