Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 150 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

La anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Brasov" la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sectiunea I "Bunuri imobile" se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

a) se abroga pozitiile nr. 1 - 5;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia nr. 183, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Piata Unirii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1707801,59", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 184, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Harghita", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "95184,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 185, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pietrosu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "176616,40", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 186, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Meseriasilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "340792,30", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 187, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Torsului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1257448,90", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 188, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Timis Triaj", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1944", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6778158,67", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 189, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pe Tocile", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1842", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2698225,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 190, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Capra Neagra", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1958", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "243997,59", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 191, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Brânduselor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7485372,63", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 192, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fundaturii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1667191,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 193, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. George Cosbuc", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "793736,51", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 194, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Miron Costin", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1929", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "396111,21", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 195, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dimitrie Cantemir", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1907", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "440409,32", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 196, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Artarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1973", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "243142,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 197, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alunului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "2002", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5438000,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 198, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pavilioanele CFR", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3116563,39", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 199, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Alexandru Vlahuta", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "24759918,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 200, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Iezer", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "508804,26", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 201, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ghiocelului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "250125,26", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 202, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dorului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "277583,95", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 203, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lacurilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6409857,08", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 204, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Iulius Romer", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1994", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "77069,36", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 205, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Napoca", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "464877,57", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 206, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Serii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "430745,32", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 207, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pietii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1907", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1718309,51", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 208, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Suceava", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1928", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "391409,90", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 209, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Garii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "34710218,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 210, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicolae Filimon", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "107837,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 211, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Diaconu Coresi", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1836", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "801288,35", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 212, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dealul Melcilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "356761,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 213, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2183881,46", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 214, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Diana", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "341716,94", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 215, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Octavian Goga", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1970", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6033553,11", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 216, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Vasile Saftu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1840", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2934819,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 217, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cicoarei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1948", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "377853,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 218, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Codrul Cosminului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "10940208,35", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 219, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Salviei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "831743,39", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 220, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mircesti", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "190631,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 221, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Independentei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "9048611,88", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 222, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Matei Basarab", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2964836,90", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 223, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gorunului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1948", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "182682,35", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 224, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1932", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "204516,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 225, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Traian", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1927", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5573666,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 226, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Latina", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "200116,44", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 227, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fontei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "614810,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 228, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Valea Cetatii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1982", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "22785308,98", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 229, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fragilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "714137,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 230, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mestecanis", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "439686,46", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 231, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ana Ipatescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1904", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "407844,09", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 232, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Constantin Dobrogeanu Gherea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5378857,71", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 233, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Iuliu Maniu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "13174742,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 234, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Teius", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1983", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "650309,15", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 235, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Musetelului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "549828,14", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 236, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ion Paun Pincio", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "442449,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 237, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Româna", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "559541,37", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 238, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pandurilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "453435,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 239, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tineretului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "702921,14", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 240, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Poiana Soarelui (fosta sfârsit drum Poiana Brasov - vechiul telescaun)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "2000", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "14320909,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 241, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ederei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "302618,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 242, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Iederei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "302618,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 243, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Lupeni", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "329163,39", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 244, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Petre Ispirescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "74934,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 245, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bihorului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "504022,62", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 246, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bisericii Sf. Nicolae", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1820", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "791039,29", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 247, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stefan cel Mare", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4801200,33", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 248, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cameliei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1982", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "272642,21", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 249, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lamâitei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5214517,52", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 250, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ferigii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "336720,66", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 251, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Apulum", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1919", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "620495,80", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 252, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Aninoasa", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "400848,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 253, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Iasomiei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1008606,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 254, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Grigoras Dinicu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1876", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1159171,48", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 255, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Trandafirului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "495523,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 256, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Paul Richter", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1830", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "813940,90", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 257, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alecu Russo", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1840", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "199968,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 258, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Progresului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1937", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "276386,71", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 259, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tractoarelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "284910,24", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 260, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tâmpei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1946", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7411145,89", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 261, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Avram Iancu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "20898095,91", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 262, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alunis", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "455437,65", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 263, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Colinei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1938", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "231198,94", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 264, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Hans Eder", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1994", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "228476,80", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 265, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Crizantemelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "255140,98", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 266, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fochistilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "346742,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 267, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sirul Gheorghe Dima", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1830", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "854972,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 268, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bâlea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "126303,10", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 269, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zlatna", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1913", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "411559,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 270, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mesteacanului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "193595,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 271, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Crinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "14245514,69", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 272, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sirul Ludwig van Beethoven", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1826", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1564974,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 273, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gladiolelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1957", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "170320,95", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 274, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Neptun", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5715134,60", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 275, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Eftimie Murgu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1904", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "555508,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 276, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Salcâmului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "269591,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 277, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Neajlov", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "142629,29", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 278, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Macin", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "232668,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 279, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Izvorului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1949", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1156857,56", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 280, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cotun", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "226796,58", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 281, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Democratiei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "224398,40", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 282, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Amurgului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "476465,26", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 283, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Izvorul Rece", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "642416,85", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 284, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lotrului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "469460,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 285, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Argintului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5123575,46", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 286, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ungheni", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1983", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "953428,65", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 287, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. 15 Noiembrie", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1859", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "27927141,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 288, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fabricii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "359904,33", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 289, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Gheorghe Marinescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "730586,12", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 290, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Garii Dârste", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "314085,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 291, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Doinei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "485169,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 292, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Jepilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8181722,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 293, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zambilelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "511011,52", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 294, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Alexandru Davilla", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "540116,72", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 295, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zarand", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "124615,22", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 296, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mattis Teutsch", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "642869,45", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 297, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valea Alba", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "537178,49", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 298, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Traian Vuia", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "491954,62", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 299, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Strunga Mieilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "589175,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 300, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Busuiocului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "670407,57", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 301, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Fundatura Carierei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "467504,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 302, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Diminetii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "767850,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 303, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. De Mijloc", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "11778716,58", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 304, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Molidului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3934097,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 305, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Grâului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "680719,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 306, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Politehnicii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1869", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1033864,05", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 307, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Clabucet", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "333177,70", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 308, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gheorghe Sincai", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "277195,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 309, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Turnatoriei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1956", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "403365,43", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 310, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mihail Sadoveanu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "923364,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 311, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicolae Titulescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8256784,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 312, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Astra", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "374362,35", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 313, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Emil Gârleanu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1947", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "113434,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 314, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Drezinei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "934429,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 315, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ciocanului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1963", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "651856,60", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 316, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Forjei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "333258,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 317, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Strungului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "331321,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 318, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Padina", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1985", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "613705,93", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 319, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zmeurei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1307435,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 320, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Luceafarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "315602,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 321, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Aluminiului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2379520,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 322, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Rovine", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "568918,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 323, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vrancei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "301531,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 324, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alexandru Papiu Ilarian", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "735889,26", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 325, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Privighetorii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1970", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1171206,79", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 326, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Oituz", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1940", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "591878,75", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 327, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Micsunelelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1972", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "642192,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 328, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicolae Teclu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "938459,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 329, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Calea Feldioarei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "22199479,79", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 330, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Coltul Putinarilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4585871,90", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 331, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Freziei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "498425,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 332, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Furnalelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "255850,85", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 333, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pictor Valeriu Maximilian", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1921", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "313290,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 334, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mierlei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3222311,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 335, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Trifoiului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "930454,11", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 336, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Podragu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "229021,48", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 337, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pictor Pop", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1347407,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 338, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sirul Plaiesilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "774659,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 339, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Inului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1917", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "869657,14", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 340, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gospodarilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1964", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "452881,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 341, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cânepii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "576113,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 342, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Apollonia Hirscher", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1820", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1724677,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 343, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Plevnei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1226821,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 344, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Variste", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "800548,52", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 345, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sos. Cristianului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "20187534,15", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 346, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Grivitei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1968", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "40848935,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 347, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Dupa Iniste", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1923", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "356830,82", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 348, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Coastei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1904", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1186384,70", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 349, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ciocârliei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "303133,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 350, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dornei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "434096,78", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 351, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Arinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1972", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "754085,83", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 352, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bogdan Alexandru", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "496994,79", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 353, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lucernei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "835392,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 354, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Teilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1946", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "331461,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 355, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Morarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1958", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "322398,69", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 356, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Saturn", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "34601938,40", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 357, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alexandru Sahia", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1175808,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 358, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valea Tei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "639865,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 359, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Aurel Ciortea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1999", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "288823,12", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 360, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Andrei Bârseanu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "395711,42", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 361, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Maramures", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1923", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "606000,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 362, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lalelelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "958050,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 363, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Semaforului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "416095,04", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 364, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Câmpului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1947", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "824714,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 365, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Carpatilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1963", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "26906674,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 366, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Spatarul Luca Arbore", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1919", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "393181,79", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 367, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Banatului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "786557,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 368, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Locomotivei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "457231,14", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 369, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Warthe", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "174933,88", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 370, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ioan Slavici", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1291599,57", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 371, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Gheorghe Baiulescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1050397,21", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 372, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tebea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1033660,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 373, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Muncitorilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1388822,95", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 374, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Szemler Ferencz", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1923", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1004177,13", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 375, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Liliacului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1948", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1043438,67", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 376, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dealul Morii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "669507,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 377, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Petru Maior", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1062693,74", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 378, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Barbu Stefanescu Delavrancea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "832802,17", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 379, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pacii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "469312,49", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 380, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vlad Tepes", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "948175,49", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 381, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Telegrafului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1948", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1331889,10", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 382, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bârsa Repede", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "949718,25", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 383, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bârsei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3949648,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 384, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lunga", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "39325372,05", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 385, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bogdan Voda", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "928731,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 386, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ioan Huniade", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1946", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "896266,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 387, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Abatorului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "710800,93", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 388, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mihai Viteazul", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "17738592,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 389, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Carierei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "10135960,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 390, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Viorelelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1946", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "616633,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 391, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cosmesti", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "753670,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 392, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Matei Corvin", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "922945,56", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 393, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cezar Boliac", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "832728,15", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 394, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dragos Voda", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1940", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "874923,39", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 395, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sacelelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "942909,45", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 396, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. G-ral Eremia Grigorescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1023361,82", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 397, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sfintii Arhangheli", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1084864,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 398, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lunii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1968", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1092099,57", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 399, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cronicar Ion Neculce", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "578860,25", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 400, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Junilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "170582,24", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 401, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ovidiu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1143008,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 402, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Malaiesti", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1211767,17", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 403, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Paltinis", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1024394,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 404, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Fundatura Harmanului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1906", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8660287,51", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 405, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tablei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "596656,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 406, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Romanitei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "407969,26", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 407, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Somesului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1985", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1947850,04", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 408, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Ion Ratiu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "595602,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 409, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valea Rece", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1923", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "459083,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 410, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Albinelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3455894,14", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 411, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Furcii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "212221,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 412, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Ion Cantacuzino", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1913", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1322542,66", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 413, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dealul de Jos", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "729074,17", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 414, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vasile Cârlova", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "600962,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 415, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Toma Ionescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "796924,17", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 416, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nufarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1945", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "691331,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 417, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Oasului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "926659,10", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 418, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Piata Teatrului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1409354,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 419, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Aurora", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "664833,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 420, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Calcarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1912", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1516027,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 421, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Munteniei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1929", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "901366,17", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 422, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tibles", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1917", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "195881,82", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 423, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pictor Nicolae Grigorescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1916", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "586875,34", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 424, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Negoiul", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1305658,14", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 425, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cerbului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "871185,29", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 426, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. N. D. Cocea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1329156,30", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 427, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Înfratirii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "632136,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 428, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Calugareni", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1484501,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 429, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Harmanului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1906", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "20629318,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 430, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Agriselor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1465225,24", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 431, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Podul lui Grid", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1916", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "898473,13", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 432, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Rosiorilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1987", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1315944,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 433, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ion Creanga", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1979", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "404173,11", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 434, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lupeni", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1937", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1079586,28", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 435, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gradinarilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1764318,29", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 436, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dumbrava Rosie", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1937", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "886242,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 437, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Târnavei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2378375,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 438, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. 1 Mai", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1940", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2312287,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 439, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zorelelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1956", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "425106,74", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 440, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Semenicului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "260591,40", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 441, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Stefan cel Mare si Sfânt", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7933722,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 442, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Violetelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1027406,18", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 443, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Socului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "378727,39", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 444, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Miraslau", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "966168,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 445, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ineu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1949", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "35443,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 446, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Castanilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2953321,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 447, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ioan Bogdan", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "837211,98", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 448, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valea Jiului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "404832,70", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 449, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vasile Lupu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "853419,26", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 450, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Castelului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5255809,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 451, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Colonia Metrom", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1947", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1661677,50", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 452, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tudor Vladimirescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4228651,21", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 453, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Muresenilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1842", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3380963,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 454, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Petru Rares", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1491925,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 455, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Rozmarinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1985", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1774780,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 456, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sfântul Ioan", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2610590,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 457, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Micu Klein", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1931", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1118204,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 458, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lucian Blaga", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3371990,81", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 459, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. 11 Iunie 1848", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "894123,83", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 460, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Simion Barnutiu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1771631,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 461, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. 9 Mai", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1120256,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 462, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ceahlau", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "722296,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 463, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stâncii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "880994,40", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 464, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Venus", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1947918,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 465, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valea Draga (fosta intersectie Capra Neagra complex Sport)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "2000", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2882326,68", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 466, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nisipului de Sus", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1849798,71", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 467, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Margaritarelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1973", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "992577,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 468, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mica", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "671250,35", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 469, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Verii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1497664,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 470, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vidin", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1496012,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 471 coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fagurului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7012889,80", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 472, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cosmos", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2967085,84", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 473, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cavalului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1958", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "228178,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 474, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Galaxiei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3050535,75", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 475, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Marte", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1183448,75", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 476, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Caprioarei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1433489,90", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 477, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Garoafelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1945", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "279.718,08", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 478, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Magnoliei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1372958,45", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 479, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Constructorilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5412968,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 480, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Rahovei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1932", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "962474,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 481, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vârful cu Dor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1946", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2237532,59", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 482, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Deda", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1983", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1422321,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 483, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Costitei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1907", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "296666,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 484, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Temeliei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1945", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1099123,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 485, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Printre Gradini", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "775665,37", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 486, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Neagoe Basarab", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "939922,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 487, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zarand", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "124615,22", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 488, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gheorghe Lazar", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1856898,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 489, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pascani", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1983", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2129954,75", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 490, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fontei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "614810,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 491, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Traian Grozavescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1904", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1387125,36", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 492, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Moldovei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1928", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1216739,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 493, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Livada Vulturului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1977", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4707894,62", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 494, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. G-ral Leonard Mociulschi (fosta Proletarilor)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1995", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8309270,57", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 495, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Caisului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "910625,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 496, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Traian Demetrescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "638363,78", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 497, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Transilvaniei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1279171,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 498, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gheorghe Baritiu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1835", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2817555,70", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 499, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Razboieni", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1919", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1328641,44", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 500, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Macului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "513275,05", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 501, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Toamnei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4978832,70", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 502, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Urziceni", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1977", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1076857,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 503, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Capitan Ilie Birt", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1820", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1368500,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 504, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mecanicilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "582594,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 505, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Soimului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "582715,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 506, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Anton Pann", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1921", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "427666,24", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 507, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Fundatura Brazilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1925", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "410050,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 508, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pictor Stefan Luchian", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1903", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2086806,36", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 509, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Basarabia (fosta Savinesti)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1467589,40", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 510, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Prundului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1810", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2878363,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 511, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dobrogea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1663914,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 512, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stejerisului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1929", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "24429409,18", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 513, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Crisului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1985", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1002968,43", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 514, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Carpenului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1355152,42", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 515, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Victor Babes", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3218332,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 516, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ion Luca Caragiale", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1979", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2394632,04", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 517, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vasile Goldis (fosta Fundatura Rulmentul)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "952836,30", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 518, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Olarilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1935", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "819060,32", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 519, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Abrud", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1935", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "986741,32", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 520, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ciresului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1079079,44", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 521, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bobâlna", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1912", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1145046,71", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 522, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ghimbaselului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1199761,33", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 523, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bobului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2495262,78", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 524, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Frasinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1937", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "474100,42", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 525, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gheorghe Sion", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "162879,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 526, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Piatra Mare", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1219989,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 527, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Simeria", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1166556,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 528, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Iancu Jianu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1459895,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 529, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Constelatiei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2267039,71", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 530, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fântânitei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1916", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "481449,89", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 531, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Filiasi", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1983", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2375222,10", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 532, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Popa Sapca", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1940", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2877103,60", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 533, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Metalurgistilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1492064,06", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 534, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sirul Livezii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1896", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3422832,09", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 535, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bailor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1843130,42", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 536, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Petofi Sandor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2897601,43", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 537, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cetatuia", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1949", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "347419,71", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 538, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. 1 Decembrie 1918", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1979", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7927296,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 539, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Armoniei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1972", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1052738,13", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 540, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Albastrelelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1965", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "959758,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 541, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ulmului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "30363,11", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 542, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Oitelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "728379,65", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 543, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Emil Racovita", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3611021,85", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 544, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Poarta Schei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4378114,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 545, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Titan", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "472235,43", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 546, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Merilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1929", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1144091,44", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 547, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Piata George Enescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1862", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "616358,68", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 548, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cernei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "339461,58", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 549 coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sitarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4957431,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 550, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Parcul Mic", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "812071,09", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 551, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alba", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1592043,85", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 552, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Hategului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "60623,43", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 553, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicovalei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "566124,67", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 554, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Postavarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1403689,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 555, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. 8 Martie", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1462737,88", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 556, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nucului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1246075,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 557, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Marasesti", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1704197,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 558, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Islaz", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1638157,92", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 559, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ion Heliade Radulescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1929", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1786252,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 560, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Plopilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1946", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "246714,60", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 561, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Uranus", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3945273,88", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 562, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. 13 Decembrie", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "66433163,72", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 563, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Scolii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1563471,88", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 564, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Persani", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "115557,68", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 565, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Enuparului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1538677,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 566, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Paltinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "393682,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 567, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nisipului de Jos", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "823362,80", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 568, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gusztav Kollar", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1994", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1085454,23", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 569, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Hermann Oberth", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1753987,33", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 570, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dupa Gradini", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "673732,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 571, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ciobanului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1445424,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 572, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Egalitatii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1119335,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 573, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bronzului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1972", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2784411,78", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 574, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Levanticai", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1082893,56", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 575, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Lacramioarelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1325212,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 576, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sarmisegetuza", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1968", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2902920,99", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 577, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Crisan", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3179626,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 578, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gloriei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1448987,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 579, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bujorului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1949", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2085863,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 580, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Spartacus", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1904", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1621973,94", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 581, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Sânzienelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "380334,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 582, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Sânzienelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "380334,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 583, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mircea cel Batrân", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4494145,67", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 584, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dealul Spirii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1674396,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 585, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gheorghe Doja", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1665173,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 586, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Rozelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1922", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4818501,84", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 587, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Olteniei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1733424,81", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 588, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stefan Octavian Iosif", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1928", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1265177,42", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 589, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Crisana", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1624129,23", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 590, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tomis", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1996", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2604512,08", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 591, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Florilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1952", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1211229,49", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 592, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Molnar Janos", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1748454,32", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 593, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Republicii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1826", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6492176,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 594, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Calea Poienii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5592428,02", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 595, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Oltului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1985", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "518774,23", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 596, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Tâmplarilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "277744,41", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 597, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Petuniei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1743499,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 598, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Târgului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "493084,49", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 599, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pârâului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6898013,45", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 600, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Muresului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1972", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2340480,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 601, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Podul Cretului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1836", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1781181,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 602, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Maciesului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1968", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2504941,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 603, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicolae Iorga", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1892", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6068312,36", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 604, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Crângului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "769277,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 605, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Drumul Cernatului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1971", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1063864,17", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 606, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ciceu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1983", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3207938,85", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 607, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Poienelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8396499,83", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 608, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Decebal", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1942", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1696322,32", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 609, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Hortensiei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1945", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1710901,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 610, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valea Cheii (fosta intersectia Capra Neagra-Camelia)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "2000", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1600568,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 611, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mihai Eminescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1896", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2622068,21", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 612, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vasile Alecsandri", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5587811,80", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 613, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Anghel Saligny", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1496540,23", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 614, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Michael Weiss (fosta Armata Româna)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1810", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2215579,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 615, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vulturului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1958", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3404776,69", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 616, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Spatarul Nicolae Milescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "236704,10", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 617, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Spatarul Nicolae Milescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1200901,52", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 618, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Barbu Lautaru", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1968", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4974719,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 619, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dupa Ziduri", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1773417,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 620, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Agricultorilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1837644,60", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 621, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Horia", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2682671,05", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 622, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lanurilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2383553,36", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 623, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Mimozei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2529213,53", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 624, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ioan Mesota", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2006909,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 625, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alexandru cel Bun", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4299842,98", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 626, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Soarelui", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4215311,86", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 627, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bazaltului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5085108,67", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 628, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ciprian Porumbescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4470082,98", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 629, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Învatatorilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1902", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1131516,23", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 630, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Col. Ion Buzoianu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1820", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2654289,12", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 631, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Berzei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6360516,73", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 632, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ecaterina Varga", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1912", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2133315,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 633, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pajistei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "867608,51", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 634, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Prahova", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1907", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3156597,51", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 635, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Printre Pietre", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1949", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2693037,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 636, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Garii Noua", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1938", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1435108,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 637, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dorobantilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1916", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3660341,18", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 638, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stephan Ludwig Roth", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1820", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "242055,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 639, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Valentin Wagner", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "124965,94", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 640, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Penes Curcanul", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1892", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "162469,75", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 641, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pictor Ion Andreescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1924", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1721227,96", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 642, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. G-ral Dumitrache (fosta Partizanilor)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2946860,21", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 643, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Victoriei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "13268035,82", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 644, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Morii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1916", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2362039,89", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 645, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Parângului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "228203,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 646, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cincinat Pavelescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1937", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "318233,30", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 647, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Hans Benkner", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1810", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "324066,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 648, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Automotoarelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2155314,94", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 649, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ceferistilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3710689,95", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 650, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fanionului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2121863,75", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 651, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dulgherului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1958", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "122163,13", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 652, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fântâna Rosie", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "594946,83", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 653, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Fundatura Tibles", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1970", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "107827,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 654, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alexandru Odobescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "486136,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 655, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Apollo", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1961", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5426923,88", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 656, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Panselelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5598432,54", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 657, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Turnului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966, 2002", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4835949,24", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 658, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dealul Cetatii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2636126,64", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 659, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Closca", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1901", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3378197,30", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 660, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Muncii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4447039,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 661, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Timisul Sec", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1944", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "977359,59", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 662, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fântânii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1891374,19", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 663, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Mihail Kogalniceanu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1978", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8813234,93", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 664, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Baba Novac", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5520096,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 665, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Spicului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3280007,42", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 666, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Zorilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4179813,81", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 667, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Afinelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "83627,24", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 668, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Gusztav Kollar", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1994", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1085454,23", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 669, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Murelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1941", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "125699,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 670, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. G-ral Traian Mosoiu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "585732,12", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 671, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Karl Lehmann", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2322332,56", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 672, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Oltet", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4168494,22", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 673, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Curcanilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1892", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1576280,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 674, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Retezat", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "248333,91", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 675, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sirul Mitropolit Andrei Saguna", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1830", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "450042,68", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 676, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Minerva", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1969", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4192811,52", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 677, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Mercur", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1972", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5626439,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 678, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Eroilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1860", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "31948323,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 679, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cocorului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1967", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4513043,33", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 680, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Baciului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3431781,08", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 681, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Laminoarelor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4265302,01", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 682, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dimitrie Anghel", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6760444,52", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 683, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Lânii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7042634,61", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 684, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cometei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1979", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2979421,58", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 685, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Caramidariei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5409070,50", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 686, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dr. Iacob Felix", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "2003", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "336068,97", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 687, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sforii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1842", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "116135,66", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 688, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicopole", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3562781,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 689, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Constantin Lacea", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1869", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1974607,34", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 690, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Prunului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "8546507,76", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 691, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Toporasului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2190294,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 692, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Calea Fagarasului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1914", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "17823233,34", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 693, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Tiberiu Brediceanu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1910", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3506216,72", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 694, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Panait Cerna", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1982", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2000256,16", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 695, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stejarului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1931", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "511334,13", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 696, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ecaterina Teodoroiu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1918", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3533905,63", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 697, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Surlasului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1960", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "659320,83", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 698, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Pasunii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1929", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "838239,91", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 699, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Visinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1968", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3853453,27", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 700, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Ghindei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1981", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1334892,47", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 701, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Nicolae Balcescu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7871751,72", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 702, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Bisericii Române (fosta Operetei)", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4852869,62", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 703, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Alexandru Ioan Cuza", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1904", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "10375112,20", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 704, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Sitei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1920", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4793829,89", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 705, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dacia", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1930", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3843460,31", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 706, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Liviu Cornel Babes", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1890", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4722122,03", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 707, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Grigore Ureche", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3983127,43", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 708, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Universitatii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2296661,74", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 709, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Poiana Doamnei", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "2000", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3428758,59", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 710, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Dupa Iniste", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1923", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2011678,95", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 711, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Fagetului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1783942,34", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 712, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cetinii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "706496,87", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 713, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Johann Gott", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1810", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "373458,28", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 714, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Caraiman", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1970", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "162054,07", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 715, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Cibinului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1623880,45", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 716, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Vulcan", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1936", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3014678,38", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 717, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Otelului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "187988,55", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 718, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Calea Bucuresti", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "77936266,91", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 719, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Plugarilor", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1954", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3503715,18", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 720, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Aurel Vlaicu", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1926", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5558589,10", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 721, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Posada", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1932", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1655412,18", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 722, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Stadionului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1962", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "9165418,83", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 723, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Memorandumului", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1951", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3644236,77", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 724, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Str. Maior Cranta", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1906", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1310009,33", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 725, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Aleea Dealul Spirii", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1950", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "784710,58", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 726, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Curtea Johannes Honterus", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "1810", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1409019,28", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7385, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (5 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7391, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (30 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7393, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (72 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7394, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (10 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7396, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (113 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7399, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (188 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7400, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (107 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "95.200,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7402, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (117 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7403, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (150 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "121.050,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7404, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (40 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7405, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (526 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "84.500,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7408, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (114 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "161.900,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7412, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (723 stâlpi)", coloana 3 va avea urmatorul cuprins: "Bd. Garii, Ocolitoare tr. I, II, Colonia Metrom, Str. Ceahlau, str. 1 Mai, Str. Calcarului, Str. Malaiesti, Sirul Plaiesilor, Parcul Trandafirilor, Parc Uranus, Str. Petofi Sandor, Str. Plevnei, Parcul Titulescu, Parcul Dima, Bazaltului, Piata Sfatului, Parcul Livada Postei, Timis Triaj", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1.415.600,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7415, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (5 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7421, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (61 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7426, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (1 stâlp)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7431, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (1 stâlp)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7432, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (32 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7433, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (22 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7438, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (3 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7442, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (68 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7445, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (10 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7446, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (1 stâlp)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7447, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (2 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7453, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (45 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7454, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (15 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7461, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (66 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "99.900,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7468, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (102 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7478, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (5 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "11.200,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7481, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (145 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "126.750,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7484, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (2 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7495, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (50 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7496, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (47 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7500, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (33 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "261.300,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7507, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (122 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7510, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (2 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7522, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (1 stâlp)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2.500,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7524, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (6 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7525, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (2 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7552, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (45 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "101.400,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7559, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (9 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7569, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (320 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "268.800,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7584, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (38 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7587, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (47 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "262.500,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7592, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (17 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7597, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (34 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7603, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (62 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7617, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (2 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7621, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (67 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7624, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (3 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7626, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (79 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7632, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (40 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7640, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (40 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7659, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (84 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7663 coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "24.500,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7667, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (3 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7679, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (82 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "524.800,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7682, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (87 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "123.250,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7702 coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "11.500,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7716, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (35 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "30.940,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7721, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (1 stâlp)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7743, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (12 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7746, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (8 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "22.800,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7751, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (9 stâlpi)", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7755, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (11 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "24.300,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7757, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: "Sistem iluminat public (245 stâlpi)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "399.500,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

- la pozitia nr. 7759 coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "64.400,00", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brasov, conform Hotarârii Consiliului Local nr. 129/2013";

c) dupa pozitia nr. 7760 se introduc 149 de noi pozitii, pozitiile nr. 7761 - 7909, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf