Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 144 din 3 aprilie 2013

Pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Consiliul de Management al Apararii Cibernetice al NATO si Serviciul Roman de Informatii privind cooperarea in domeniul apararii cibernetice, semnat la Bruxelles la 18 octombrie 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 20 si al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Memorandumul de întelegere*) dintre Consiliul de Management al Apararii Cibernetice al NATO si Serviciul Român de Informatii privind cooperarea în domeniul apararii cibernetice, semnat la Bruxelles la 18 octombrie 2011, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Memorandumul se comunica Serviciului Român de Informatii.

 

ART. 2

 

În cadrul activitatilor desfasurate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor memorandumului prevazut la art. 1, autoritatea nationala desemnata potrivit legii în domeniul cyber-intelligence coopereaza cu persoane juridice de drept public sau privat, sens în care poate încheia protocoale de colaborare cu acestea referitoare la aspecte de interes comun.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Directorul Serviciului Român de Informatii,
George-Cristian Maior
 
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf