Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 143 din 3 aprilie 2013

Privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor învatamântului universitar de licenta înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2008 - 2009, potrivit structurilor institutiilor de învatamânt superior si specializarilor programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea, prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 635/2008, respectiv înmatriculati în anii universitari 2009 - 2010, 2010 - 2011, potrivit Nomenclatorului domeniilor, structurilor institutiilor de învatamânt superior si specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 749/2009, sunt prevazute în anexa nr. 1.

(2) Denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor învatamântului universitar pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandari sau bune practici europene sunt prevazute în anexa nr. 2.

 

ART. 2

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare
tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
p. Ministrul culturii,
Radu Boroianu,
secretar de stat
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
 
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
 
Directorul Serviciului Român de Informatii,
George Cristian Maior
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf