Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1391 din 4 Octombrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

 

ART. 2

 

Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

ART. 3

 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 4

 

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

(2) Pe aceeaşi dată Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
 
Contrasemnează:
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
 
p. Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
 
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobriţoiu,
secretar de stat
 
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
 
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf